Flat Preloader Icon

AJ VĎAKA VAŠEJ PODPORE SA NAPĹŇAJÚ SNY NAŠICH DETÍ! ĎAKUJEME

Darujte nám 2%, alebo sa staňte našim partnerom a podporte nás!

Po roku sa na Vás opäť obraciame s prosbou o podporu vo forme 2% z Vašich daní.

Spolupodieľajte sa aj vy na výnimočnom projekte, ktorého hlavným cieľom je prebudiť v deťoch radosť z pohybu a vášeň k basketbalu.

S vašou pomocou dokážeme vytvoriť kvalitnejšie prostredie pre osobnostný a športový rast našich mladých basketbalistov a basketbalistky.

Za posledný rok sa nám aj vďaka Vašej pomoci podarilo rozšíriť naše zázemie, zvýšiť kvalitu tréningov, a v neposlednom rade aj počet detí, ktoré u nás športujú.

Oproti minulému roku máme takmer 200% nárast, a veľmi by sme chceli v tomto trende aj s Vašou pomocou pokračovať.

Aktuálne v našom klube pôsobí cca 80 detí, od najmenších hráčov vo veku 7 rokov až po najstarších mužov, účastníkov 1.ligy.

Aktuálne pôsobia naše družstvá v piatich celoslovenských súťažiach, radi by sme v budúcej sezóne prihlásili ešte viac družstiev a umožnili športovať ešte väčšej skupine detí.

V tejto dobe, kedy deti trpia depresiami a psychickými problémami je šport ideálna forma na odbúranie problémov, a vrátenie detí do bežného života, zlepšovanie komunikácie, sústredenia a podobne.

To, akým duševným zdravím deti disponujú, rozhoduje o ich celkovej pohode, zdravotnom stave a ovplyvňuje to ich celkový vývoj a následne aj život.

„Basketbal, ako kolektívny šport, je výborný nástroj na celkový rozvoj človeka a odovzdanie dôležitých životných zručností.

V OZ Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina vytvárame prostredie, v ktorom môže každé dieťa zažiť radosť z víťazstva, naučiť sa zvládnuť prehru a dostať šancu stať sa skvelým basketbalistom.

Pridajte sa k nám a vybudujme spoločne silnú, nielen basketbalovú, komunitu tímových hráčov.“ 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

Obchodné meno: Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina, o.z.
Sídlo: A. Bernoláka 2135/7 Žilina, 01001
IČO: 52 367 541
IBAN: SK67 0900 0000 0051 8094 7180
Právna forma: občianske združenie

JEDNODUCHÝ POSTUP

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 25.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, osobne trénerom, alebo zavolajte na 0907405172 a my to doručíme na daňový úrad.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: A. Bernoláka 2135/7, 01001 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 52 367 541

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby.

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: A. Bernoláka 2135/7, 01001 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 52 367 541

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.