Hracia komisia rozhodla: Zápasy odložené pre covid sa nebudú dohrávať

Hracia komisia rozhodla na svojom zasadnutí dňa 14.1.2022 o spôsobe dohrávania zápasov odložených počas prerušenia súťaží z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie.

V kategórií kadetov rozhodla že zápasy odložené v období 27.112021 – 9.1.2022 sa nebudú dohrávať.

 

Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER)
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.-
23.01.2022.
Zápasy 7.-8.kola z termínu 27.-28.11.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 9.-10.kola z termínu 11.-12.12.2021 sa nebudú dohrávať;
zápasy 11.-12.kola z termínu 08.-09.01.2022 sa nebudú dohrávať.
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej
dohode družstiev najneskôr do termínu 08.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom
cez HK SBA – C.
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie.
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech.
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.