POKRAČOVANIE SÚŤAŽÍ

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK
SBA – C“) na základe Vyhlášky ÚVZ č.2/2022 účinnej od 12.01.2022

rozhodla:

1./ o povolení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po
mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022,
ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od
14.01.2022 na neurčito;
2./ o spôsobe dohrávania jednotlivých súťaží nasledovne:

 

Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER) – boli oslovené všetky zainteresované
družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané
samostatné rozhodnutie pre túto súťaž;
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.-

23.01.2022, o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-
zákazom hrania súťaže sa rozhodne neskôr.