V Žiline vznikla nová akadémia. Verím, že sa čoskoro vráti aj extraliga, želá si Futo

Niekedy vo februári som sa rozhodol že už nebudem len komentovať dianie v slovenskom basketbale, ale aktívne pristúpim k vytváraniu podmienok pre lepšiu a kvalitnejšiu prípravu talentovanej mládeže.

Inšpirovala ma aj práca asistenta v Trnave po boku mladej a perspektívnej trénerky Krippnerovej, kde som si uvedomi,l že je množstvo nadšencov ktorým záleží na napredovaní slovenského mládežníckeho basketbalu. A v neposlednom rade je to fakt, že môj syn Alexander dovŕšil 10 rokov, basketbal ho baví, ale nevidel som cestu, ako by mohol kvalitne rozvíjať svoj talent. Preto vzniklo Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina.

Vízia práce s mládežou:

V Žiline sa dlhodobo veľmi dobre pracovalo s mládežou, už od čias keď pán Milan Rožánek zakladal mládežnícky basketbalový klub, no v posledných rokoch to pomaly upadalo. Veľa som nad tým uvažoval, mal som mnohé stretnutia s „legendami basketbalu“, ktoré mi dali a dávajú cenné rady. Ako jediné riešenie bolo postaviť (vybudovať) novú akadémiu. Aj sám názov hovorí, že idea je vybudovať tréningové stredisko pre všetky deti – bez rozdielu – talentované, aj tie menej. Pracovať s nimi na dennej báze, zapájať prvky z 21. storočia, využívať možnosti a technológie, ktoré nám doba ponúka. Vybraným talentom sa venovať aj na individuálnej báze – maximalizovať ich možný progres. V určitom veku im pomáhať sa správne rozhodovať, aby nesedávali na lavičkách v mužských kategóriach, ale aby pravideľne hrávali.